Ambulansen, Anestesi/IVA, Kungälv

TILDA ersätter inte på något sätt apparatens original bruksanvisning utan skall ses som ett komplement vid inlärning av medicinteknisk apparatur.